Blogia
orain

ORAIN KALEAN.Si con esto no se acepta...

ORAIN KALEAN.Si con esto no se acepta... MAUDILI PRIETO.
No hay marcha atrás en el paso firme y decidido de la ezker abertzalea.Rufi Etxeberria ha sido claro y contundente:"En la apuesta de la izquierda abertzale no hay escapismos literarios, sino un paso determinante basado en la trayectoria abierta y en la resolución "Zutik Euskal Herria"".Más claro imposible si se une esto al discurso del propio líder de la Ezker Abertzalea que afirma que "creemos en la apuesta firme por las vías políticas y democráticas, por un proceso democrático que cierre el ciclo de confrontación violenta, tal y como se recoge en el Acuerdo de Gernika y se rechaza y se opone al uso de la violencia o la amenaza de su utilización para la consecución de ojetivos políticos, incluyendo la violencia de ETA si la hubiera en cualquiera de sus manifestaciones".Si con esto no se acepta la legalización dentro del marco de la Ley de Partidos Políticos que creó el gobierno de Aznar,¿adónde irá la democracia española?.
-Rufi Etxeberriaren hitzartzea
Lehenik eta behin, gure eskerrik onenak eskaini nahi dizkiegu
ekitaldi hau antolatzeko lanetan murgilduta ibili diren guztiei
eta, bide batez, nola ez, indar politiko berriaren estatutuen
aurkezpenera etorri zareten guztioi.
Ekitaldirako prestatu den formatua egokitzat jo dugu, aste
honetan bertan Madrilen ofizialki aurkeztuko den proiektu
politiko zein antolamendu berrian finkatzen diren printzipio,
konpromiso eta euskarriak modu zuzenean eta publikoan
aurkezteko aukera ematen baitigu. Era honetan, Madrilen
aurkeztuko denaren inguruko irakurketa maltzurrak ekiditeaz
gain, beharrezkoa den legeztapenaren aldeko sostengua
bultzatu nahi izan dugu, izan ere, legeztapena ezinbestekoa
baita atzera biderik gabeko bake eta normalizazio politiko
mailakatuaren prozesuan aurrera egiteko, eta hori, gure
herriko indar politiko guztien arteko elkarrizketa eta
negoziazioaren eskutik.
Joan den azaroaren 27an iragarri genuen Iruñean. Ezker
Abertzaleak proiektu politiko zein antolamendu berriaren
legeztapena eskatuko du, Alderdien Legeak ezarritako
baldintza guztiak, bere atal guztietan, betez.
Ekitaldi honetan, zein nahi delarik indar politiko berriaren
sustatzaileen pertsonalitate juridikoa, Ezker Abertzaleak argi
eta garbi azaldu nahi du bere apustuan eta konpromisoan ez
dagoela ihesbide literariorik ez eta mozorrotze interesaturik
ere, baizik eta “Zutik Euskal Herria” txostenean onartutako
erabakian oinarrituriko atzera biderik gabeko urrats
erabakigarria eta koherentea. Horrexegatik, argi eta garbi
adierazi nahi dugu legeztapen eskaera, aldaketa politiko zein
antolamendu mailako inflexio puntuari lotuta dagoela, bake
eta irtenbide demokratikoetan oinarrituriko eszenatokia
eskuratzeko konpromisoari itsatsirik.
Esana dugu, bai, Legea beteko dugu. Eta Lege honen eduki
normatiboen izaera demokratikoa ala ez-demokratikoa alde
batera utzita, berarekin egiten ari den erabilera politiko argia
ozenki salatu nahi dugu. Gure iritzi eta konbentzimendu hau,
bat dator euskal gizartearen gehiengoaren ikuspegiarekin gure
ustez, besteak beste, interes politiko zehatz batzuen
mesedetan instituzioetako herri borondatearen ordezkaritza
nola trukatu den argi eta garbi ikusi baita. Zenbaitzuk, egon
litezkeen ebaluaketa juridiko eta demokratikoen gainetik,
errealitate hori mantendu nahi dute.
Lege baldintzak betetzeko erabakia, beraz, Ezker Abertzaleak
eginiko hausnarketa, eztabaida eta erabaki burujabe eta
autonomoaren emaitza da. Ez gaude lege normatiboari egiten
zaion epe laburrera begirako “izkin” baten aurrean, baizik eta
gure proiektu politiko legitimoa eraikitzen hasteko
ezinbestekotzat jotzen dugun irtenbide demokratikoetan eta
bakean oinarrituriko eszenatokia eraikitzeko gure erabaki eta
konpromisoa azpimarratzen duen erabaki koherentearen
aurrean. Urrats berri bat da, inolako baldintzatan oinarritu
gabea, burutu nahi diren aldaketa politiko zein sozialak soilik
herritarren borondatearen esku utziz. Jokabide berbera izan
dezan eskatzen diogu Gobernu espainolari.
Azken bi urteotan Ezker Abertzaleak izan duen eztabaidak
izaera estrategikoa duten ondorioak ekarri ditu. Gauza asko
aztertu ditugu: nazioarteko abagunea; azken 12 urteotako
bilakaera sozial eta politikoa, Lizarra-Garazi erreferentziatzat
hartuz sortu nahi dugun bortxakeriarik gabeko eszenatoki
demokratikoa eskuratzeko bidean; euskal gizartearen baitan
eman diren eraldaketa sozialak, ekonomikoak eta baloreen
mailakoak; marko autonomikoaren bilakaera, bere agortzea
eta euskal nazioa eta erabakitzeko eskubidea aitortuko dituen
estatus berri baten aldeko herri borondate nagusia edo euskal
nazioarentzat etorkizuneko proiektu ekonomiko eta sozial
justu eta solidarioa eraiki nahi dugunontzat nazioarteko
egoera ekonomikoak sortzen dituen aldeko eta aurkako
aukerak.
Laburbilduz, arrisku eta indar ezberdinak azaleratu dituen
hausnarketa izan da, eragile politiko guztiek sakontasun osoz
egin beharko luketen neurrikoa, baldin eta bortxakeria
ezberdinak eta eskubide pertsonal zein kolektiboen zapuzketa
pairatzen duen gizarte bati irtenbide baketsuak eta
demokratikoak eskaini nahi bazaizkio eta, maila globalago
batean, merkatuaren eta merkatari instituzionalen diktadura
baldintzatzen duten gizarteari luzatu nahi bazaizkio. Baina
berriz diogu, neurri historikoa duen hausnarketaren aurrean
gaude, gure norabidean aurreko eta ondorengo denbora
finkatuko dituena, inolako zalantzarik gabe.
Honengatik guztiarengatik, bere proiektu politikoa garatzeko
Ezker Abertzaleak hiru ondorio edota erreferentzia nagusi
atera ditu:
- Lehenik eta behin, eta ardatz erabakigarri moduan,
bortxazko talka ezaugarritzat izan duen zikloari behin
betirako ateak itxiko dizkion Prozesu Demokratikoaren
aldeko apustua, eta bide soilik demokratiko eta
politikoen aldeko jarrera irmoa. Prozesu
demokratikoaren alde egiten dugun apustu hau,
Gernikako Akordioan azaltzen den moduan, honako
printzipioetan oinarritzen da:
o Edozein elkarrizketa eta negoziazio politikorako
ezinbesteko baldintza den indarkeriarik gabeko eta
normalizazio politiko mailakaturako eszenatoki
bermatua aldarrikatzea; hau da, ez dago
elkarrizketa eta negoziazio prozesurik indarkeriarik
gabeko eta gutxiengo demokratikoak berrezartzeko
eszenatoki bermaturik gabe.
o Aurrekoaren ondorioz sortuko den elkarrizketa
politikoaren baitan, Mitchell printzipioen onarpena.
o Elkarrizketa politikoaren berme eta zaintza bakarra
soilik euskal gizartearen eta eragile politiko,
sindikal eta sozialen esku dagoela onartzea.
o Kultura politiko guztiak bilduko dituen elkarrizketa,
negoziazioa eta akordioa bilatzeko prozesua
bultzatzea, beti ere, proiektu politiko guztiak
bideragarriak egingo dituen marko demokratikoa
erdiesteko asmoz. Gauzak horrela, prozesuaren
helburua demokrazia gehiago edukitzea da, eta
eskubide guztien errespetua eskuratzea.
- Bigarrenik, esparru burujabean, independentistan eta
aurrerakoian kultura politikoa eraldatu nahi dugu,
aldaketa politiko eta sozialean eragiteko tresna gisara
indarren metaketa eta konbergentzia indartuz.
Independentistak izan gara eta gara; sozialistak gara;
euskal nazioan eta erabakitzeko duen eskubidearen
legitimitatean sinesten dugu; gizarte justu eta
solidarioagoa lortzeko bidean beste eredu sozioekonomikoaren
aldekoak gara. Eta horren guztiaren
alde, beste sektore politiko, sindikal eta sozialekin
elkarlanean aritu behar dugula pentsatzen dugu, hori
baita indar harreman sozialak eta gehiengo
instituzionalak aldatzeko gehiengo demokratikoak
osatzeko bidea. Hau da, aliantza politiko zabal eta
eraginkorraren aldeko apustua egiten dugu
independentziarako bidean.
- Eta, hirugarrenik, proiektu politiko eta antolamendu
berri bat bultzatu nahi dugu, aurretik izan ditugun
ereduekiko inflexio eta gainditze abiapuntua izateko.
Gauzak horrela, indar politiko berriak izango dituen
printzipioetan ondorio zuzena izan duen inflexio puntuaren
aurrean gaude, eta horiexek jaso dira bere estatutuetan
legeztapena aldarrikatzeko unean.
Eta inflexio puntua diogu, indarkeriazko gertakarien inguruko
kontestualizazio politikoetatik ihesi, Ezker Abertzaleak bere
proiektu politikoa bide soilik politiko eta demokratikoetatik
garatzea erabaki duelako.
Gauzak horrela, proiektu politiko berri honek bide soilik
politiko eta demokratikoekiko duen konpromisoa irmoa eta
zalantzarik gabea da, abaguneko gertakarietatik zein aldaketa
taktikoetatik at egonik. Horretan ez dago atzera biderik.
Honengatik guztiagatik, aurkeztuko diren estatutuetan, Ezker
Abertzalea helburu politikoak eskuratzeko indarkeriaren edota
mehatxuaren erabileraren aurka azalduko da, eta erabilera
hori errefusatuko du, hor barnean kokatzen da ETAren
indarkeria ere, zein nahi delarik hartuko lukeen forma.
Ageriko eran, Ezker Abertzalearen proiektu politiko eta
antolamendu berriak ez du, ez justifikatzen eta ezta babesten
ere, indarkeriaren erabilera, zein nahi delarik bere iturria
edota ezaugarria. Eta, beraz, edonolako indarkeria edota
mehatxuen erabilera errefusatzen du, eta helburu zein xede
politikoak eskuratzeko bortxaketa erabiltzen duten
erakundeekiko elkarkeria politikoa edota antolamendu
mailakoa errefusatzen ditu.
Gauzak horrela, indarkeriaren ukapen agerikoa eta berekiko
elkarkeria mota guztien bazterketa, bide soilik politiko eta
demokratikoen alde egiten dugun apustuaren ondorio zuzenak
dira, eta horrelaxe jasoko dira indar politiko berriaren
estatutuetan.
Era berean, indar politiko berriaren estatutuetan bere
autonomia eta burujabetza osoa azpimarratzen dira, bere
estrukturen funtzionamendu demokratikoa babestuz eta
edonolako menpekotasuna edota dependentzia ukatuz.
Ezaugarri hau azpimarratzea garrantzitsua iruditu zaigu.
Honekin guztiarekin, Ezker Abertzaleak, independentziaren eta
sozialismoaren aldeko helburua birbaieztatuz eta aldaketa
politiko zein sozialaren aldeko apustua azpimarratuz,
zalantzarik gabeko printzipio demokratikoak finkatzen ditu,
edonolako indarkeria gainditzeko bidean funtsezko ekarpena
eginez eta bake eta demokrazian finkaturiko eszenatoki
demokratikoa indartuz, bide batez, eskubide pertsonal eta
kolektiboen benetako iraunaldia bultzatuz.
Hauxe da datozen egunetan Barne Ministeritzako Elkarte
Politikoen Erregistroan Ezker Abertzaleak aurkeztuko duen
proiektu politiko eta antolamendu berria. Bere helburu
politikoetan, aldaketa politiko zein sozialen aldeko lanean eta,
nola ez, Euskal Herriarentzako bake eta demokraziazko
eszenatoki baten bidean, irmo. Eta, bestalde, ezarri zaizkion
lege betebeharrak betetzeko konpromiso eta printzipio
argiekin.
Hauek dira indar politiko berriaren estatutuetan jasotzen diren
oinarrizko printzipioak eta konpromisoak. Gauzak horrela,
nazioarteko komunitatearen aurrean, hedabideen aurrean,
hona azaldu zareten pertsonalitate guztien aurrean eta,
bereziki, euskal gizartearen aurrean, Ezker Abertzaleak bere
proiektu politiko eta antolamendu berriaren legeztapena
eskatzen du.
Euskal Herria, 2011ko otsailaren 7a
LAS CLAVES JURÍDICAS DE IÑIGO IRUIN
En clave jurídica, la pregunta a la que teníamos que
responder era:
¿Qué exigen los Tribunales españoles a la Izquierda
Abertzale para ser legalizada?
A partir del año 2003 la Sala Especial del Tribunal
Supremo ha ido estableciendo los criterios
jurisprudenciales de aplicación de la Ley Orgánica de
Partidos Políticos; tanto sobre las conductas que
pueden conllevar una declaración de ilegalización,
como sobre las pautas de valoración y apreciación de
esas actividades.
De manera muy precisa el Tribunal Supremo ha fijado
cuál es la actitud y pronunciamiento exigibles a los
partidos políticos frente a la violencia y el terrorismo.
Sin perjuicio de la discrepancia y crítica que se pueda
manifestar, no cabe duda que esas decisiones
judiciales son el referente obligado desde el que la
Izquierda Abertzale tenía que afrontar el proceso
constituyente de un nuevo partido político y la
elaboración de sus Estatutos. Y así lo ha hecho.
En esa doctrina del Tribunal Supremo hay tres
parámetros que son relevantes para poder evaluar los
contenidos concretos de los Estatutos a los que daré
lectura. Se hallan recogidos en el Auto de 22 de mayo
de 2007 que declaró la improcedencia de la
constitución del partido político “Abertzale Sozialisten
Batasuna (ASB)” al considerar que era continuidad o
sucesión de Batasuna.
1º parámetro o criterio:
“Las personas vinculadas a los partidos ilegalizados
pueden emprender una nueva vía, acudiendo a la
concurrencia política bajo el amparo de formaciones de
nueva creación. Nada puede impedir a los miembros
de la Izquierda Abertzale crear un instrumento político para
expresar su voluntad colectiva”.
La condición es que el nuevo partido creado no
constituya una continuación o sucesión de los
partidos ilegales y disueltos.
2º parámetro o criterio:
“Cuando existen indicios sustanciales de que la nueva
formación es continuación o sucesión de un partido político
ilegalizado y disuelto por connivencia con el terrorismo,
pesa sobre sus promotores la carga de desvirtuar estos
indicios mediante una actitud de condena o rechazo
del terrorismo”.
Se entiende que hay una presunción de que con la
constitución del nuevo partido existe una voluntad
defraudatoria, y son los promotores los que deben
enervarla o deshacerla a través de esa declaración, y
que se ha identificado con el término “contraindicio”
3º parámetro o criterio:
Considera el T.S. que la violencia o el terrorismo no es una mera abstracción,
sino una realidad concreta, por lo que “El contraindicio ha de
tener un referente subjetivo mucho más
preciso”, que exige una expresión clara de rechazo a
una determinada manifestación de la violencia, la
llevada a cabo por la organización ETA.
Por tanto, a la vez que se reconoce el derecho de la
Izquierda Abertzale a constituir un nuevo partido
político, se plasman unas exigencias y
requerimientos ineludibles, para la redacción de los
Estatutos del nuevo partido político. La toma de
postura frente a la violencia de ETA se ha convertido
así en un problema constituyente para la Izquierda
Abertzale que ha de resolver para adquirir
personalidad jurídica. Y lo hace coincidiendo
temporalmente con su reflexión estratégica.
Deseo añadir que en la elección de términos y
expresiones, hemos seguido con interés el debate
parlamentario sobre la última reforma habida en Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, cuyo texto ha
entrado en vigor el pasado día 30 de enero, en el que
la exigencia a los cargos electos es de “rechazo” y
“separación”, no de “condena”, si quieren evitar quedar
incursos en la nueva causa de incompatibilidad
sobrevenida que se introduce con la modificación
legal.
En el supuesto del marco obligatorio, voy a dar lectura a
aquellos artículos o apartados de los Estatutos que
definen la posición del nuevo partido respecto de la
violencia y el terrorismo.
CAPITULO PRELIMINAR
Entre otros extremos se contienen los siguientes
párrafos:
Ante la nueva fase política que se abre en Euskal
Herria, la Izquierda Abertzale había asumido una
responsabilidad con la sociedad vasca: la presentación
de un nuevo proyecto político y organizativo que
recogiera los compromisos que públicamente se han
ido contrayendo en los últimos meses. Hoy estamos
en disposición de hacerlo.
El nuevo proyecto político y organizativo de la
Izquierda Abertzale supone la ruptura con los
modelos organizativos y formas de funcionamiento de
los que se ha dotado ese espacio social y político en el
pasado y, por tanto, con los vínculos de dependencia
a que aquéllos daban lugar. Se trata con ello, de
impedir su instrumentalización por organizaciones
que practiquen la violencia, o por partidos políticos
que fueron ilegalizados y disueltos por razón de su
connivencia con ella.
A tal fin, la nueva formación política se constituye
conforme al canon de legalidad ordinaria y
constitucional configurado por el Artículo 6 CE, la L.O
6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, y la
jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal
Constitucional que los han interpretado.
La firma en Gernika, en septiembre de 2010, del
“Acuerdo para un escenario de paz y soluciones
democráticas” ha supuesto un hito para la consecución
de una paz estable y duradera en Euskal Herria, donde
las vascas y los vascos decidirán sin limitaciones ni
hipoteca alguna sobre su futuro en un país libre.
Asumimos los compromisos de dicha Declaración y
hacemos nuestras las demandas que en la misma se
contienen para configurar un escenario de no
violencia con garantías y de normalización política
progresiva.
También aceptamos como guía y pauta de
actuación los principios del senador Mitchell,
considerándolos como ineludibles e indispensables
para avanzar hacia una realidad de paz y soluciones
democráticas.
Por eso, mostramos nuestra voluntad y deseo de
contribuir con el resto de agentes políticos, sociales y
sindicales:
-a la definitiva y total desaparición de cualquier
clase de violencia, en particular, la de la
organización ETA.
-a la superación de las consecuencias de toda
violencia y terrorismo, en pro de la paz, justicia y
reconciliación de la sociedad vasca.
-al reconocimiento y reparación de todas las víctimas
originadas por las múltiples violencias que han tenido
presencia en nuestro pueblo en las últimas décadas.
En definitiva, el compromiso del partido político
con las vías exclusivamente políticas y democráticas
es firme e inequívoco, no sujeto a variables tácticas o
factores coyunturales, por lo que articulará la defensa
de su ideología sobre la base del respeto a los
procedimientos democráticos y mediante el empleo
de medios legales de intervención en la vida pública.
Ello comporta que serán la adhesión popular, la
movilización democrática, la lucha ideológica y la
participación político-institucional sus únicos
instrumentos de acción política.
Además, la nueva organización promoverá y
defenderá como parte de su programa político un
modelo de sociedad acorde y coherente con el
concepto de “sociedad democrática” definido en el
Convenio Europeo de Derechos Humanos, y
sustentado en un pleno y real ejercicio de la
democracia, del pluralismo y de las libertades
políticas.
Artículo 3.- Democracia interna y Actividad
externa.
A).-Estructura interna
Tanto la estructura como el funcionamiento de la
organización obedecerán a criterios de democracia
interna, plasmados en reglas que garanticen la
participación de todos sus miembros, mujeres y
hombres, en igualdad de condiciones y oportunidades
en la formación de la voluntad colectiva, así como la
soberanía de los órganos internos de decisión, que
actuarán con plena autonomía en los debates y en la
determinación de la línea política del partido.
El nuevo partido se opondrá a cualquier
subordinación, condicionamiento, o tutela externas
que pretendan convertirla en una organización
vicarial de quienes practiquen la violencia.
B).-Actividad externa
En la estrategia independentista y socialista de
nuestro proyecto político y organizativo no hay cabida
para forma alguna de actuación violenta ni para
conductas que le sirvan de complemento y apoyo
político.
El nuevo partido desarrollará su actividad desde
el rechazo de la violencia como instrumento de acción
política o método para el logro de objetivos políticos,
cualquiera que sea su origen y naturaleza; rechazo
que, abiertamente y sin ambages, incluye a la
organización ETA, en cuanto sujeto activo de
conductas que vulneran derechos y libertades
fundamentales de las personas.
Desde esta declaración de carácter general, los
representantes, militantes y cargos orgánicos e
institucionales del nuevo partido actuarán conforme a
los siguientes criterios:
Rechazo firme e inequívoco de todo acto de
violencia y terrorismo y de sus autores.
Rechazo de las diferentes formas de manifestación
de la violencia y el terrorismo, tal y como
legislativamente han sido definidas en los
diferentes apartados del Artículo 9 de la Ley
Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos - cuyos
contenidos literales se dan por reproducidos e
integrados en esta declaración-.
Rechazo de quienes fomenten, amparen o legitimen
los actos de terrorismo, oponiéndose, de manera clara
y expresa, a cualquier justificación conceptual y
cobertura ideológica de los mismos.
Rechazo de cualquier clase de connivencia política
y organizativa con la violencia, con las
formaciones y los instrumentos políticos que han
sido ilegalizados por razón de esa connivencia, así
como con cualquier manifestación del fenómeno
terrorista.
Para la garantía de tales incuestionables
compromisos, la configuración estructural y funcional
del nuevo partido está orientada a impedir la
realización de actividades que lo conviertan en
instrumento de continuación o sustitución orgánica o
funcional de los partidos políticos ilegalizados y
disueltos en virtud de las sentencias de la Sala
Especial del Artículo 61 L.O.P.J. del Tribunal Supremo.
No se trata de la reconstitución o refundación de
organizaciones ilegalizadas, sino de materializar una
nítida separación y una indubitada ruptura respecto
de ellas.
A modo de ejemplo, esa garantía viene concretada en
dos artículos de los Estatutos:
Artículo 11.- Régimen disciplinario.
En él se fija el procedimiento sancionador de las
afiliadas/os. En su apartado 4 se indica:
4.-Las faltas se clasificarán en muy graves,
graves y leves según la tipificación de conductas que
se apruebe en el Código disciplinario. En todo caso, se
considerará como falta muy grave y será sancionada
con la expulsión del partido la realización de alguna
de las conductas previstas en el artículo 9 de la Ley
Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos.
Un segundo ejemplo:
Artículo 16.- Aprobación de las listas electorales
Para poder ser candidata/o en cualquiera de las
listas electorales que presente el nuevo partido se
deberán de asumir, previamente a la presentación de
aquéllas, las bases ideológicas y los compromisos de
actuación política contemplados en el Capítulo
Preliminar y en el artículo 3º de los presentes
Estatutos.
Este es el contenido de los Estatutos del nuevo partido
de la Izquierda Abertzale.
En el Auto dictado en el caso de “Abertzale Sozialisten
Batasuna”, el Tribunal Supremo fijó un cuarto
parámetro o criterio que podríamos calificar de
criterio de suficiencia y que, literalmente, dice lo
siguiente
“El contraindicio constituido por el pronunciamiento
fir me e indubitado frente al terrorismo y sus instrumentos
“habría de bastar” para deshacer la eficaci a probatoria
de indicios que, contra manifestación tan inconcusa,
difícilmente podrían acreditar una realidad que así se
desvirtúa”; “ h a de ser suficiente ” para diluir la
capacidad probatoria de indicios; y es “capaz de
convertir en admisible lo que sin su concurrencia sería
inaceptable, atendidas las circunstancias”.
Pues bien, la intensidad del rechazo a toda violencia y
sus instrumentos que se recoge en los Estatutos,
exteriorizado, sin equívocos ni circunloquios,
respecto de la organización ETA, es contrapeso
suficiente, ha de bastar, para desvanecer cualquier
presunción de connivencia con ella, o con
organizaciones ilegalizadas, que pudiera reprocharse
al nuevo partido político.
Si a la hora de definir su fórmula de rechazo de la
violencia el nuevo partido político cumple los
mandatos legales y jurisprudenciales, sus Estatutos
están protegidos por una presunción de
constitucionalidad que debe conducir a su
legalización.
Y en esas condiciones, los principios democráticos de
pluralismo político y participación política, no toleran
que se plantee la no legalización como prueba de las
verdaderas intenciones de los promotores; o que se
pretenda mantener a todo un movimiento político en
una situación de observación antes de admitir su
presencia en el debate político y en la confrontación
electoral.
El Gobierno español debe atenerse a estrictos criterios
de legalidad; la razón jurídica ha de ser la única que
guíe su decisión a partir del próximo miércoles. En un
Estado democrático la ley ha de interpretarse siempre
de la manera más favorable al ejercicio de derechos
fundamentales como los de asociación y participación
política. Y, en consecuencia, el Ejecutivo español debe
rechazar las razones de conveniencia políticoelectoral
que de manera evidente están presionando
para impedir la inscripción del nuevo partido político
en el Registro de Partidos Políticos.
Inscripción que debe realizarse sin necesidad de
trasladar a la Sala Especial del Tribunal Supremo la
decisión.
Ezker Abertzaleko alderdi politiko berriak legezkoa
izan behar du.

0 comentarios