Facebook Twitter Google +1     Admin

Se muestran los artículos pertenecientes a Diciembre de 2014.

ORAIN BEREZIA.Abenduak 3,Euskararen Nazioarteko Eguna

Arnasguneetatik normalizaziora

Maren Belastegi - UEMAko lehendakaria

Gaur,Abenduak 3, 2014ko euskararen nazioarteko
egunean, euskararen aldeko hautua egin duten herritarrak zoriondu nahi ditu
UEMAk. Administrazioa euskalduntzen aitzindari izan diren Udalak, eta baita
euskararen normalizazioa lortzeko lanean ari den euskalgintza ere. Finean,
euskararen alde lanean diharduten instituzio, eragile eta herritarrak zoriondu
nahi ditugu. Beraien ekarpenik gabe, ez legoke euskara bizirik, eta guztion
arteko elkarlanik gabe ez dugu lortuko euskara normalizatzerik.Euskararen
egunean, udalerri euskaldunetan, euskararen arnasguneetan jarri nahi dugu
begirada. Udalerri euskaldunak bereziak dira hizkuntzaren ikuspegitik. Eta
beste hainbat tokitan ez bezala, nagusi da euskara. Belaunaldiz belaunaldi
transmititutako hizkuntza naturalki erabiltzen dugu eguneroko bizitzan.Udalerri
euskaldunak baditugu Euskal Herriko sei herrialdetan, eta hori herritarrek
bermatu duten lorpen bat izan da. Hainbat herritan, euskaraz bizitzea lehenetsi
dugu eta euskararen bizitasuna mantendu dugu. Gurean babes sozial zabala dauka
euskarak. Oraindik, ordea, badira osotasunez euskaraz bizitzea eragozten
diguten hainbat hutsune (lan muduan, administrazioan...). Eta hutsune horiek gainditzeko
lan egin nahi dugu.Udalerri euskaldunetako herritarrek bezala, bertako udalek
ere euskararen aldeko hautua egina dute. Lan handia egin dugu udala
euskalduntzeko, eta UEMAko udalak erreferentzia bilakatu gara euskararen
erabilerari dagokionez.Udalerri euskaldunen eginkizuna garrantzi handikoa da
euskararen normalkuntza prozesuan. Euskara nagusi den gutxieneko lurralde hori
ezinbestekoa da edozein hizkuntza aurrera ateratzeko. Euskara biziko bada,
nagusi izango den lurgunea behar du. Edozein hizkuntzak nagusi den esparruak
behar ditu. Arnasgune horietan, bilatu beharko du biziberritu nahi den
hizkuntzak heldulekua; bai belaunaldiz belaunaldiko transmisioari, bai
hizkuntzaren funtzio komunikatiboari, bai hizkuntzaren balio erreferentzialari
dagokionez. Euskararen arnasgune horiek zaindu, sortu eta, hala balitz hedatu
ezean, alferrik izango da, seguruenera, gainerako ahalegin oro.Horregatik, UEMA
eta bertako kide garen udalok euskararen arnasguneak sendotu eta zabaltzeko
lanean dihardugu. Izan ere, administrazioaren ardura ere bada gune hauek zaindu
eta sendotu daitezen politikak martxan jartzea. Iruditzen zaigu UEMAko
udalerriek badaukatela profila euskararen normalizazioan eredu izateko, eta
hori, baliatu nahi dugu euskararen hedapena bultzatzeko.Euskal Herria
euskalduna dugu helburu. Eta norabide horretan, euskararen arnasguneetatik
ekarpen garrantzitsua egin dezakegu. Udalerri euskaldunetako Udalak, eragileak
eta herritarrak elkarlanean, euskararen normalizazioan euskararen hedatzaile
papera jokatu behar dugu. Horrela, euskararen arnasguneak zabaldu eta
hedatzeko.

Koldo Mitxelena:Euskara batuaren eraikitzaile, euskararen biziberritzearen itsasargia

EUSKARAREN AHOLKU BATZORDEA

Euskara biziberritzeko bidean, erabakigarria izan da euskara batuaren eragina.Irakaskuntzatik komunikaziora, literatur sorkuntzatik lan mundura, alor guztietan sumatu dira, indar handiz sumatu ere, hizkuntza batasunaren onurak. Euskal gizarteak euskara batuaren makulua baliatu du, azken berrogeita hamar urteotan, euskarari bizi berri bat emateko ahalegina erraztu eta bultzatzeko. Eta, euskara batua ekarriko ziguten lanen lehen urratsez ari garenez, nola ez hartu gogoan Koldo Mitxelenaren figura erraldoia? Izan ere, datorren urtean 100 urte beteko zituzkeen euskalari jakintsuak ekarpen zeharo baliotsua egin zuen euskara batuaren hastapenetan eta hasiera luzeko urte zail eta erabakigarrietan. Ekarpen zeharo baliotsua egin zuen, halaber, euskara biziberritzeko oinarriak finkatzerakoan, horretan ere bide-erakusle izan baitzen. Eta gizalegezkoa da, jakina, langintza horretan aitzindarietan aitzindari eta bide-erakusle gisa egin zuenaren balio itzela onestea. Euskal letretan klasiko aitortua den Koldo Mitxelenaren idatzietan bilatu eta josiak dira, beraz, 2014ko Euskararen Nazioarteko Egunaren karietara Euskararen Aholku Batzordeak euskal gizartearen aurrean egin nahi duen adierazpena osatzen duten testuak. Esandako guztiagatik, Euskararen Aholku Batzordeak, Mitxelenari eman dio hitza aurtengo Euskararen Nazioarteko Egunean. Mitxelenarena da Adierazpena, bere 2 omenez. Hona hemen, bada, Koldo Mitxelenaren maisuahotsean esanak, guztiak ere euskararen inguruko gogoetak.                                   “Hizkuntza bat, gurea nahiz inorena, ez da gizarteko mintzabide eta adierazpidea besterik. Ona da, beraz, elkarrekin mintzatzeko eta elkarri gogoetak adierazteko delarik, mintzatzeko eta adierazteko balio duelako; horrexegatik beragatik da ona aizkora zorrotza, ebakitzeko sortua delarik; eta aizkora kamutsa, berriz, txarra. Gehi dezagun ez dela berez hizkuntza kamutsik, horrelako hutsik ageri baldin badu, zorrotz zezaketen adina zorroztu ez dutenena dela soil-soilik errua, behiala Axularrek zioenez. (…) Bitartekoa da hizkuntza, ez ontzia: (…) mutu da, ez baitu ez ahorik ez eztarririk, are gutxiago bururik. Hizketan dakitenak beste norbaitzuk dira: eztarridunak, ahodunak eta (hala-holako) burudunak, haren bitartez, hura dela medio, mintzatzen direnak. (…)”.“Eguzki argia bezain argi ikus daiteke batasunik gabe ez dugula bihar edo etzi euskararik izango: batasuna ez da aski den baldintza, baina bai premiazkoa eta ezinbestekoa, hizkuntza biziko baldin bada. Batua, noski, ez dugu non eta noiznahi erabiltzeko behar, zenbait izkribu mota edo erabil-mailarako baizik. Baita ere, bidenabar, han-hemengo euskaldunok elkarrekin hizketan hasten garenean ez dezagun berehala jo, maizegi gertatu ohi denez, erdara batura. (…)” “Ez da aski gure hizkuntzaren batasuna euskarak iraun dezan, ez hurrik eman ere; ez da aski, baina premiazkoa da, batasunik gabe ez baitu iraungo, bizi garen oraingo eta biharko mundu honetan. Batasuna eginik ere, gal daiteke; batasunik gabe galdua dago aldez aurretik. (…) Batasun-asmoa sortzetik bertatik zekarren Euskaltzaindiak. Are gehiago, sortu baino lehenagotik. (…)” “Hizkuntza ez da hor goian bi hegalez airean dabilen izpiritu mehea (hots, gorputzik ez duen sistema baten eskema soila), baizik eta hemen behean, gizatalde batean, oinak landaturik dituen zer bizi eta sendo bat: gizartean bizi da, hiztunengan; hiztunak ditu jasaile, hiztunek bizi dute. (…)” “Agian, gure artean hain errotua dagoen boluntarismoaren arriskua salatu beharrean gara, nahikunde hutsa helburuetara iristeko nahikoa bailitzan. Ez ditut ukatuko 3 utopiaren ondorio miresgarriak, batzuk begien aurrean baititut. Nahiago nuke, ordea, badaezpada ere, ezer egingo bada beti beharrezkoak diren ametsak eta berotasun suharrak, lagun eta aitzindari, kalkulua izango balute, eginahalean zehaztuz zeren bila gabiltzan, zein urratsetan lortuko dugun, eta nolako bitartekoak ditugun eskumenean orain eta etorkizunean. ”Ezin fida daiteke –zenbaitek, areago erosokeriaz beste ezertaz baino, egiten duen bezala– dekretuaren ondorio miresgarrietan, ezta ofizialkidetasun nahiz ofizialtasunezko aitorpenetan ere. Gure herriak herri artean bere tokia behar duen bezala, hizkuntzak ere berea aurkitu behar du hizkuntza artean: handikeriazko menturarik gabe, iraupena eta hazkuntza segurtatzeko behar adinako tokia. Beste nonbait esan eta idatzi dudan bezala, diglosiaren purgatorioetatik ihesi goazela, ez gaitezela ghettoaren infernuan eror. Hizkuntza integrazioa beste ezein bezain beharrezkoa dugu. (…)” “Eragozpenak eragozpen, plazara ginen (enparantzara, dio besteak) Etxeparez geroz, eta plazan iraungo dugu, gerta ahala gerta, baldin asmoz eta jakitez (ausarki, eta halere neurriz) jokatzen badakigu. (…)”

02/12/2014 14:07. ORAIN-Euskal Aldizkaria Katalunian #. sin tema


NI,ZU TA BIOK.Libertades obligadas

MAUDILI PRIETO
La noche del día después del Nafarraren Eguna o del día internacional del euskara no será olvidada por presos vascos. Santiago Arrozpide y Alberto Plazaola abandonaron durante la tarde y noche del 4 de diciembre las cárceles de Villena (en suelo alacantí) y la gallega de Teixeiro,respectivamente, tras decretar la AN española que se les computasen los años de condena cumplidos en el Estado francés de acuerdo con una resolución europea que interpreta que se deben acumular y liquidar conjuntamente las penas que hayan habido en estados distintos de la UE.En otras palabras,como pasó en la "Doctrina Parot",el Estado español quiso ser una excepción dentro de la norma general en toda Europa,pero la Audiencia ha tenido que dar el hachazo definitivo a estas diferencias tan folclóricas que existen para con los presos vascos.Rajoy ya lo dijo:"la medida de reinserción es la dispersión".Pues,por ahora,se han tenido que comer esta libertad obligada para dos vascos que llevaban poco más de un cuarto de siglo entre rejas. Las excarcelaciones -como eran de prever- provocaron fuertes críticas, entre otros, del fiscal general del Estado, del ministro de Justicia, de la presidenta del PP vasco y de Covite.Da la sensación que los que deben saber de leyes anteponen sus ideas y las que saben más bien menos entran en éxtasis rojigualdo.La realidad,sin embargo,la impone Europa con algo evidente.Es decir,que si un preso cumple 5 años en Dinamarca,¿qué sentido tiene que en Italia los 5 se sumen como añadido y no como cumplido?. ¿No dice el mismo PP que hay que "romper fronteras con Europa"?. Finalmente,EH Bildu afirmó que esta nueva ingeniería jurídica arbitraria -en relación a las preguntas que me planteo- sólo "busca la venganza y perpetuar el sufrimiento". Qué razón tienen los abertzales.
05/12/2014 07:59. ORAIN-Euskal Aldizkaria Katalunian #. sin tema

NI,ZU TA BIOK.Azoka con éxito

MAUDILI PRIETO
Que duda cabe que lo que llaman en el Estado "Puente de la Constitución",en Euskalherria lo debemos llamar "Durangoko Zubia".Y es que la Azoka,este año,ha consolidado más que nunca su presencia y su éxito.Homenaje a la Korrika,aumento de la presencia de la literatura y la música,apertura a otras culturas para que se unan a la nuestra,...Lo que quieran.Pero si a esto lo sumamos que casi no se podía pasear por las tres kaleak que conforman el macropabellón hacen más que pensar que,por qué no,podamos hacer la Azoka en el BEC.
No le quiero quitar a Durango su Azoka por antonomasia ni tampoco que deje de ser la capital de la cultura nacional por unos días,pero sus organizadores deberían hacer un pensamiento para que,de modo alguno,la Azoka no se vuelva en el epicentro imaginario de la cultura vasca.¿Alguna vez les han contado porque el informativo territorial de la CAV de RNE se llama Besaide?¿Se acuerdan porque motivo la BFA cedió terrenos cerca de la autopista para construir los primeros estudios de Euskal Telebista?.A la Azoka le puede llegar a pasar lo mismo y eso es lo que me da miedo de una idea tan excelsa.
Nuestra cultura,la cultura vasca,que va desde La Haya hasta Tutera o desde Ahurti hasta Bastida,no puede quedarse en ejes.Como hacen los familiares de presos mediante sareak y constituyendo sarekideak,¿por qué la Azoka no imita ese hecho?.No digo desvirtuar la Azoka.En ningún caso.Tal como es debe mantenerse y añadir todos los elementos que la hagan grande,pero debe llegar a toda la nación,con actividades puntuales,con actuaciones concretas,pero cuando la UNESCO nos ha dicho que si todo sigue como está nuestra lengua nos dirá agur para siempre (como han avisado para el bable y para la fabla) debemos tomar medidas.Hay demasiados enemigos contra el euskara.Que la Azoka demuestra que estamos vivos es cierto,pero estar vivos no significa tener buena salud.La Azoka debe extender su bandera por toda la nación y que su presencia no se limite a un puente para el español medio.Aurrera Durangoko Azoka.
08/12/2014 09:50. ORAIN-Euskal Aldizkaria Katalunian #. sin tema

NI,ZU TA BIOK.Euskararen Bilbo

Sabin Anuzita/Bilboko Euskara, Gazteria eta Kirol Zinegotzia

Raimon Saizarbitoria idazleak esan zuen: “uste dut salbazioa Bilbon dagoela. Bilbon salbatuko gara, edo ez gara salbatuko”.Hirietan hizkuntza-aniztasuna hedatzen ari da eta bertan ari da jokatzen, eta jokatuko da, hiztunen arteko bizikidetzaren auzi garrantzitsuetako bat. Gakoa berezko gure hizkuntzaren eta hizkuntza partekatuen arteko harreman orekatuan datza. Elkarrenganako errespetuan eta funtzio osagarrian dago gakoa nire ustez. Bilbo den hiri handi hau, joko–zelai ezinhobea da hizkuntza bizikidetzan urrats esanguratsuak emateko.Egungo datu absolutuak hartuta, Bilbo da euskaldun gehien duen munduko hiriburua. Haur eta gazteen artean euskal hezkuntza-ereduak nagusi dira eta azken 30 urteetan Euskararekiko atxikimendua nabarmen handitu da. Bilbon herritarren %52ak euskalduntzat jotzen du bere burua, hau da, bitik batek.1981an ia euskaldunak bakarrik %6 ziren eta gaur egun %28 dira. Egia da bestalde, urte hauetan ezagutza mailan lortutako aurrerapausoak ez direla bere horretan islatzen erabileran. Argi dago beraz, zein den gure erronka: erabilera.sustatzea.Bide horixe izan dugu jo-puntuan Bilboko Udalean azken urteotan, erabilera sustatzea, jabekuntza eta kalitatearekin batera. Umeak eta gazteak ezarri ditugu talde estrategiko nagusi moduan, familia transmisioa giltzarria baita; erabilera zabalduko bada, hiriaren bizitzan zutabe nagusi diren merkatariak eta ostalariak ere kontuan hartu ditugu, eta baita udal-langileak ere jakina, udal-politika herritar ororen zerbitzura egon behar baitu maila guztietan.Bide luzea dugu eginkizun eta aurrera egiteko gure hiriak berez dituen indarguneak baliatu behar ditugu euskararen hauspo izango bagara. Politikarion erantzunkizunari dagokigunez, adibide garbia dugu asteartean Bilboko Udalean, Euskararen Nazioarteko Egunaren atarian, Udal talde guztiek aho batez euskara bultzatzeko adostu genuen hitzarmena. Urrats eta konpromezu historikoa euskararen erabileraren normalizazioa erdiesteko. Baina pauso bat besterik ez da, ibilbidea luzea baita.Harrotasunez erakutsi dezakegu azken hamarkada hauetan Bilbok izan duen eraldaketa ikusgarria. Bilbo elkargunea da. Mundu osotik zein Euskal Herriko txoko guztietatik etorritako herritar eta bisitariak hartzen dakiena. Asko aldatu da bere historian zehar, baina ongi asmatu du aldaketa horretan bere nortasuna, izaera, kultura eta identitate-zeinuen gainean eraikitzen. Harro egon gaitezke Bilboz eta bilbotarrok berezkoa ei dugun harrotasun hori euskarak ere berea izan beharko luke.Gure hiria, euskararen mundura sartzeko atea izan daiteke milaka herritarrentzat. Bilbo euskararen erakusleiho handia izan daiteke. Azken urte hauetan sustatu ditugun Berbagunea bezalako ekimenek agerian jartzen dute erakartzeko gaitasun hori eta euskararentzat prestigiozko agerraldi sozialak dira. Erabil ditzagun bada, bi ezaugarri horiek euskara erakargarri, erabilgarri eta desiragarri egiteko, bai euskara ikas dezaten orain arte egin ez dutenek, eta baita euskara barra-barra erabil dezagun, harrotasunez, horretarako gai garenok.Azken 30 urte hauetan, Bilbok munduan eredugarri den eraldaketa sakona egin du. Krisiak hondoa jotzeraino eraman gintuen, baina errautsetatik berpiztu ginen etorkizun-proiektu partekatu bat izan genuelako. Orain daukagun hiria, orduan abiatutako ahalegin komunaren ondorio da: guztion artean egin dugu Bilbo berri bat, Euskararen Bilbo.Ezagutzaren eta erabileraren Bilbo eratu nahi dugu, kalitatezko zerbitzu-hiria, ezagutzan oinarritutako balio erantsiaren Euskararen Hiriburua. Hiri erakargarria mundu osoko talentu eta inbertsioentzat eta hiri interesgarria, halaber, bertako herritarrentzat, beren proiektuak garatzea ahalbideratuko diena. Nortasuna balore lehiakor ezinbestekoa da jardunbide globalaren testuinguru berrian, eta Bilbok Euskararen karta kokatu behar du bereizgarri garrantzitsu gisa.Bat nator, beraz, Saizarbitoriak esandakoarekin. Salbazioa baino, hala ere, etorkizuna nahiago dut nik, izan ere, horixe baita euskararen biziberritzean lantzen ari garena. Beraz, nik ere uste dut salbazioa ez ezik, etorkizuna ere, Bilbon dagoela, Euskararen Bilbon

08/12/2014 11:38. ORAIN-Euskal Aldizkaria Katalunian #. sin tema

USTED ESTÁ ACREDITADO.¿Qué le pasa a El Correo?

MAUDILI PRIETO
No vamos a negar que una de las fuentes de las que se nutre este periódico digital es de los compañeros de "El Correo".A pesar de las diferencias ideológicas que nos pueden separar,no cabe duda que en los últimos años ha comenzado a entender que es Bizkaia o Araba y se ha dejado de aquel tufo derechón que llevaba.Hasta aquí,la felicitación.Sin embargo,a la cabecera líder por antonomasia de Bizkaia últimamente está patinando.Desconozco el motivo,pero patina.Hace unas semanas,una entrevista a una supuesta inmigrante árabe en Bilbo.No andaría mal la cosa si no fuera porque la misma entrevistada dejó en evidencia lo que el alcalde de Gasteiz,Javier Maroto,ha venido denunciando.La inmigrante árabe manifestó a la redactora del diario que -lógicamente hasta aquí- no era ningún beneficio percibir la RGI,sino algo que no era agradable.¿Cuándo empezó a cambiar el tono de la entrevista?.Cuando dijo que era filóloga,que llegó a Euskadi sin hijos y que,al cabo de un año de estar aquí,su marido fue al paro,que se cronificó,pero tuvieron 3 hijos consecutivos.Luego,el resto de la entrevista fue el colmo de los despropósitos.La reacción lógica -e incluso censurada- de los comentarios de los lectores fue evidente:no han venido a trabajar,han venido a cobrar ayudas sabiendo los beneficios que conllevaba tener hijos.Y,para colmo,mantener el Islam a cualquier precio.El alud de críticas fue abismal.
Pero no conformes con esto,en "El Correo" siguen en esta línea de entrevistas alucinantes.Esta vez a Caty Romero,viuda del Udaltzaina donostiarra Alfonso Morcillo,abatido por ETA hace 20 años.La entrevista no pasaría sin más de un "Ocho Apellidos Vascos" con perspectiva de 1994 si no fuera porque a la entrevistada le sale la vena bellotera (es decir,extremeña).Ya sabemos que ha ido de la mano de Covite y no lo tenemos en cuenta,pero para ser alguien preparada (dice ser licenciada en Magisterio o en Derecho),una respuesta así la pone en un parangón sin igual.La viuda anuncia que deja Euskalherria después de 20 años sinsabores y abandonos varios y que vuelve a Extremadura,donde siquiera en su pueblo le han dado una calle a Morcillo como ella reclama,y ante la pregunta de cuales son sus planes de futuro en suelo extremeño contesta:"Me encantaría ejercer mi profesión de profesora.".Bien.A lo que añade "No he podido hacerlo aquí por el euskara,pero quizás tenga la oportunidad de hacerlo en mi tierra".Es decir,a la respuesta bellotera se le añade la mayor estupidez que puede decir un profesor.Tras 20 años,más 4 desde que llegó (según relata,aterrizó en Donosti en 1990) ¿no ha podido aprender euskara para ejercer?.¿Sabe en qué país vive?.¿El odio a los miembros de ETA que tirotearon a su marido pudo tanto hasta el punto que superar el Bakarka 2 se convirtió en un trauma?.Y luego lo remata con decir que le gustaría estar en las aulas para explicar el dolor de las víctimas de ETA.Yo le daría la razón del mundo,pero ¿con qué moral va a explicar ese dolor en una ikastola de Elgoibar,Elorrio o Bermeo?.¿Cómo pretende enseñar a los niños si no respeta ni su cultura ni su idioma?¿Y aún se queja que limpiaba colegios?.
No entiendo este tipo de entrevistas del rotativo,donde aquel que es víctima del sistema o de la situación sale peor de lo que entró.Da lo mismo que sea inmigrante,víctima de ETA o de las preferentes o de vivir al lado de una narcosala.El asunto es lo de menos.Lo que se deja en evidencia es que la CAV,al menos,se ha vuelto en el epicentro del desprecio a lo que somos.Euskalherria es un pueblo abierto...pero de tan abierto que acabamos sufriendo el desprecio y el maltrato como pueblo y sociedad acogedora de aquellos que pretenden venderse como victimas.Por eso no entiendo que le pasa a "El Correo" en sus entrevistas.Consiguen el efecto contrario al pretendido.

09/12/2014 06:56. ORAIN-Euskal Aldizkaria Katalunian #. sin tema

USTED ESTÁ ACREDITADO.Ese Fernández Diaz...

MAUDILI PRIETO
Uno debe reconocer que Jorge Fernández Díaz es un ministro que cae simpático.No,no me he vuelto loco en este inicio de texto.Sólo que las hace tan gordas,que no sabes si reir o llorar.En un Abadiño llorando el drama de una esposa y una suegra a manos de su marido y yerno a la vez por problemas económicos cuando se dice desde el Estado que todo va bien o bien cuando la violencia en el fútbol está tomando su mayor virulencia,nos encontramos ante un ministro español que opta por hacer de las suyas en un solo dia.Comenzamos con la ley mordaza.Es decir,la Ley de Seguridad Ciudadana que el PP aprobó ayer en el Congreso a golpe de mayoría absoluta,con una oposición indignada ante una ley que ni con Franco.

De esta manera, las multas de 600 a 30.000 euros por tratar de impedir un desahucio, por no identificarse ante un agente de policía, desobedecerle o por difundir imágenes de antidisturbios, incluso golpeando a un manifestante, pueden convertirse en habituales a principios de 2015, cuando se prevé que sea finalmente aprobada tras el trámite en el Congreso y, más adelante, en el Senado. Se han introducido otros cambios livianos respecto al anteproyecto, como rebajar de grave a leve el conocido “botellón”, de forma que será multado con hasta 600 euros; y no se considerará infracción la práctica de juegos o de actividades deportivas en espacios públicos no habilitados para ello, cuando exista un riesgo de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes.Como pueden comprobar,es darle a los Torrentes de la txakurrada un poder alucinante.Gente con graduado escolar podrá imponerse a gente universitaria.¿Ahora entendemos a Wert?.Pero el debate se centró en la intención del Ejecutivo de Rajoy de legalizar las “devoluciones en caliente” de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla. Fernández Díaz, replicó las críticas vertidas por distintas instituciones estatales y europeas, la Iglesia y más de un centenar de ONG, desatando una polémica mayor al asegurar que si le facilitan “una dirección” donde a “esa pobre gente” se les vaya a dar “manutención y trabajo, les enviamos para allá”, en alusión a los inmigrantes que malviven en el monte Gurugú, frente a la frontera de Marruecos. Y eso pese a que el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, advirtió al Estado español de que legalizar las devoluciones de inmigrantes contradice la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe expresamente las expulsiones colectivas. El PP suavizó el precepto contemplando el rechazo en la frontera cuando los inmigrantes intenten sobrepasar “en grupo” los elementos de contención o vallas, o las famosas concertinas.Cabe reconocer que Fernández Díaz no le falta algo de razón.No en los hechos de la frontera,sino en los efectos posteriores.Hay ONGs (y cabe recordar que la Fiscalia ha ordenado una mediación entre Maroto y SOS Arrazakeria) que se dedican a juguetear en favor de unos y en detrimento de otros.¿O es que la joven que han ido a desahuciar en estos días los de Vitalquiler es inmigrante?.No,es vasca.Y no se ha visto a esa entidad (SOS) en medio de la defensa.Por tanto,si la ley de seguridad ciudadana es una aberración que da más lagrimeo que otra cosa,lo que no hace llorar tanto porque ataca las bases de la convivencia es decir que aquellos que van de simpáticos por la vida se hagan responsables de las consecuencias del salto de una valla y no que lo pague gente que van a desahuciar.Desde los escaños vascos en suelo español,el jeltzale Emilio Olabarria aseguró que la norma contradice la Constitución y tratados internacionales firmados por España, mientras que para Xavier Errekondo (Amaiur) “el Gobierno quiere aplicar la ley de la calle es mía”. Uxue Barkos (Geroa Bai) pidió al Ejecutivo de Rajoy que escuche a la sociedad y a la UE, cuyo comisario de Derechos Humanos aseguró que “España pretende hacer legal lo ilegal”. Eso si,en la negociación de las enmiendas,se aceptaron algunas propuestas de los grupos nacionalistas relativas a las competencias autonómicas en materia de seguridad de las comunidades con Policía propia,como son los casos de la Ertzaintza y la Foruzaina.Algo es algo.Pero ese Fernández Díaz...¡que nos quiten lo bailao!.

12/12/2014 09:23. ORAIN-Euskal Aldizkaria Katalunian #. sin tema

USTED ESTÁ ACREDITADO.28 años tras el muro de la Ley del Vascuence

SERGIO IRIBARREN GALBETE/ Sortzen elkartea


Hay quien se sigue empeñando en ponerle puertas al mar, o en este caso, en levantar muros frente al euskera. A principio de este curso padres y madres de Sopuerta se encerraron e hicieron una huelga de hambre para conseguir que sus hijas pudieran estudiar en euskera y en su pueblo. Con los mismos fines, desde inicio de este curso 2014-2015, en la Ikastola de Ziburu están poniendo velas y generadores eléctricos para seguir dando luz al pueblo del euskara. Y en este curso también, miles de escolares de la zona media y Ribera de Nafarroa, siguen sin poder elegir el modelo D en los centros de la administración, teniendo que desplazarse, sin recibir ningún tipo de ayuda, a la ikastola más cercana, o si viven cerca de la denominada «zona mixta», al centro escolar con modelo D más cercano.

En pleno siglo XXI, en el País del Euskera, vivimos y sufrimos estas diferentes realidades con un común denominador: la imposibilidad de poder vivir y estudiar en euskera a lo largo y ancho de la geografía de Euskal Herria. Y desde Sortzen nos preguntamos: si aquí no se impulsa la enseñanza en euskera, lingua navarrorum o lengua de la ciudadanía navarra ¿dónde espera la Administración que se haga? ¿O debemos entender que hay una falta de voluntad clara por desarrollar un modelo de enseñanza propio, de aquí, con el euskera como lengua vehicular? Y muy a nuestro pesar, los hechos dejan al descubierto esta nula voluntad, ya que más que a nadie nos gustaría poder realizar este camino junto a una Administración responsable, amiga de su patrimonio, y preocupada por el futuro de las nuevas generaciones.

Pero el río de forma natural quiere volver a su cauce. En el caso de Nafarroa, en vísperas del 28 aniversario de la firma de la Ley del Vascuence, la situación se torna insostenible. Años de reivindicación y dinámicas a favor del euskera en la zona de Nafarroa que dejaron fuera con esta Ley han abierto una brecha en este muro de la vergüenza. Por esta grieta entra luz, y fluye el euskera, lengua viva, río bravo, deseosa de regar las tierras del desierto navarro, en secano tras 28 años de sequía administrativa. En ese desierto contamos con los oasis formados por la gran labor de las diferentes ikastolas de la zona, levantadas en su día con el fin de que en un futuro, cada día más cercano, el oasis pueda extenderse en inmenso vergel.

Pueblo a pueblo, valle a valle, el eco a favor de la enseñanza en euskera resuena con fuerza. Y hoy, día 14 de diciembre, estaremos en Tafalla, con las gentes de la Plataforma Euskaraz Bizi eta Ikasi, para de manera simbólica tirar el muro de la Ley del Vascuence. Esta vez será de manera simbólica, llamémosle «ensayo» de algo que está por llegar. Muros mas altos han caído.

14/12/2014 09:46. ORAIN-Euskal Aldizkaria Katalunian #. sin tema

GUTUNAK.EiTBko Zuzendaritzaren oharra, goi karguei buruzko informazioen harira

EITB Prentsa Saila                                                                                                                                                                                                                                             Egun hauetan, Euskadiko Administrazioaren eta sektore publikoaren ordainsariei buruzko informazioa argitaratu da, eta  hainbat  komunikabidek  datu okerrak eman dituzte EiTBren goi karguen gainean. Hartara, EiTBren Zuzendaritzak honakoa zehaztu nahi du:Datu horiek atera diren gobernu-atalean, bi zerrenda kontrajarri ageri dira EiTBri dagokionez;  bata zuzenaeta bestea okerra.Prentsako hainbat  erreportaje lantzeko, ordainsariei buruzko zerrenda okerra hartu da oinarri modura. Egiazko datuekin, % 9-14 bitarteko aldea dago.EiTBko goi karguen soldatak  sailburuen eta sailburuordeen soldaten azpitik daude. 2014.  urtean, EiTBko gorengo soldata 85.693 € izan da (95.733 € argitaratu da), eta hurrengo mailakoa, 77.554 €. Argitaratu dena ez dator bat datu horiekin. Halaber,  EiTBren bereizgarria da zuzendaritzako kideek ez dutela antzinakotasun-osagarririk.Goi karguen ordaina Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu-legeak  finkatzen eta argitaratzen du. Horrekin batera, lansariok aldika ikuskatzen dituzte kontu-auditoriek eta  Herri Kontuen Euskal Epaitegiak.EiTB  bat dator gardentasun-beharrarekin, gizarte demokratiko baten nahitaezko ezaugarria dela ulertzen baitu. Horrela, bada,  EiTBko Zuzendaritzak, informazioaren zorroztasuna balioztatzen duen hedabide baten arduradun modura, asko sentitzen du sortu den nahasmena , eta hedabideei akatsa zuzendu dezaten eskatzen die.* Honako hau da datu zuzenak dituen Exceleko  zerrenda:  "Eusko Jaurlaritzako Enpresa Publikoen Soldatak (2014ko aurrekontu  ekitaldia)".

14/12/2014 11:31. ORAIN-Euskal Aldizkaria Katalunian #. sin tema

ORAIN KIROLAK.IRUJO 22-17 OLAIZOLA II-Irujo se hace jaun ta jabe

MAUDILI PRIETO

El día que la Real y el Athletic empatan a 1,horas antes,la final del cuatro y medio coronó a Juan Martínez de Irujo.Argumentaban que la velocidad era la clave y que Martínez de Irujo era un avión a reacción, pura potencia, un volcán en erupción. Y por ahí explotaban las costuras de un duelo potente, una final que acabó alimentando la crisis carnívora de Aimar Olaizola, mermado, sin posibilidades reales de hacerse con la txapela. En su idea previa, pedía el de Goizueta globalidad. Apelaba a completar una tarde entera sin montarse en la montaña rusa de un Cuatro y Medio sin chispa, sin juego, para encontrarse de nuevo a sí mismo y su mejor fondo de armario. Pero en el vagón de Irujo no hay parada y fonda. Con Juan desatado solo hay que esperar carretera y manta, batalla descarnada y morir atrapado entre la espada y la pared. Decían que por ahí pasaba el partido, en la frescura del iberoarra y el genio de dos manos privilegiadas, de fortaleza infinita. Y ahí estuvo la txapela del Cuatro y Medio, su segunda Triple Corona en un año y su nombre en la historia de la pelota a mano. Martínez de Irujo es otra efeméride más que merece un capítulo él solito en las amarillentas páginas de la mano profesional. Martínez de Irujo ya es sueño, ya es leyenda.El Vietnam de Aimar Olaizola se escribió entre pelotazos por la pared y ritmo. Se saboreó con el bocado agrio del limón, porque así fue: áspero, amargo y ligeramente deslucido. Sumaron los errores porque la velocidad lo exigía y, con ellos, crecieron las trazas de un Irujo serio y sin estridencias, quizás hasta el final, en el que le pudo o el ansia o el miedo. Dio alas a su contrincante, que murió en la orilla de un partido que pintaba perdido y al que dio ciertas dosis de emoción. El saque-remate fue su ariete. No más. ¡Que viene el lobo! Pero las rentas eran suficientes para apelar al sentido común y al batallón de trincheras. Tras pasar del 9-9 al 20-10 y al 21-17, el argumentario de Irujo era el de meter caña al golpe y esperar. Así acabó. Y así se tumbó el de Ibero en el suelo, agarrándose la cabeza y sin, parecía, creérselo.Le dicen siempre a Olaizola II que su camino se asfalta de técnica y perfección, que en su defensa actúa el sexto sentido de quien ha mamado frontón de cuna y sentimiento. Le dicen infalible por eso, por sus tardes de invierno, primavera, verano y otoño en las lindes de la cancha. O jugando, o entrenando, o viendo. En su juego se acumulan esas horas de cancha. Bajo de juego durante el campeonato, su debate se tornó parco en ataque pero mejor en defensa. Con eso le sirvió contra Ezkurdia y contra Saralegi; mientras que contra Bengoetxea VI tuvo sus dos versiones: el romo y el estelar. Sin todas sus virtudes, la final aterrizó del lado de Juan Martínez de Irujo, que imprimió su sello al inicio. Quince pelotazos a velocidad endiablada para el primer error de Olaizola II, en una volea que murió en colchón, y puso los mimbres de lo que apuntaba el duelo. Recibió oxígeno el goizuetarra en una apertura después para restañar su primera herida, pero las sensaciones mostraban que Irujo esbozaba mejor planta.El leitmotiv del iberoarra fue la velocidad. Se disfrazó de huracán para arrebatar opciones al gancho de Olaizola. Ni arte ni ensayo. La crudeza de Juan se convirtió en la distancia entre ambos. Olaizola II esperaba tomar riesgos, porque era lo que podía hacer: la técnica no desaparece con la bajada del telón. Pero no fue así. El atropello fue una constante, el mejor de los golpes. Irujo se puso 6-2 a base de sacar bien y pisar el acelerador. El 7-2 fue un saque al ancho que salió a la perfección. Aimar estaba lento, espeso, falto de nervio, de recadista. Juan tiró un dos paredes a las tablas, lleno de pelota, y se recuperó con un pelotazo por la pared en un tanto durísimo, que fue colorado en un pelotazo por la pared. En el 8-3 ya había runrún. Aimar no estaba. Pero los regalos le devolvieron la fe y el saque-remate le dio alas. Dos yerros de Irujo le pusieron 9-5 y tres mordiscos a vuelta del disparo inicial igualaron la historia. Otro error del de Ibero fue la puntilla. 9-9.¡Tan igual el marcador y tan desiguales las sensaciones! Irujo apretó los dientes y gritó paciencia. La txapela pasaba por la velocidad. Y con ella se catapultó al éxito con la sonrisa de la suerte, que le declaró su guiño al campeón. Sin estar en su sitio, vencido, sin opciones, Olaizola se puso a remolque. Había hecho lo más difícil, igualar y cayó en la intentona. 17-9 a base de velocidad, de defender y de buscar las líneas. Sumó Aimar con un gancho a la desesperada desde el cuatro. Tres errores consecutivos pusieron la miel en la boca de Irujo, quien a punto estuvo de morir de éxito. Se atoró en la veintena y Aimar se acercó. ¡Que viene el lobo! 20-11, 20-12, 20-13, 20-14. Todo basado en su primer disparo. Pero erró: sotamano al colchón. Otro de Juan devolvió la incertidumbre en el ancho. Y Aimar demostró que o muere o mata. Alargó la contienda en su mejor tramo, pero el 21 le picaba en el gaznate. Buscó, incluso, el dos paredes, su peor golpe de un registro impresionante, para ponerse 21-17. Los yerros opacaron un duelo más emocionante que brillante.Y entonces se despertó Irujo. Recuperó su esencia, su hoja de ruta. Miró el retrovisor el iberoarra y se dio cuenta que en la velocidad estaba la txapela y que quedaba un solo palmo para la línea de meta. Velocidad por la pared. Fin de la historia.Irujo,jaun ta jabe.

15/12/2014 09:40. ORAIN-Euskal Aldizkaria Katalunian #. sin tema

ORAINgo OHARRA.Campanadas en euskara en ORAIN Telebista

ERREDAKZIOA

ORAIN estará,como cada año y mediante su dial de servicios,con el fin de año.Pero desde la edición digital de ORAIN,desde 2007,nunca habíamos podido ofrecer las campanadas mediante Euskal Telebista en euskara,ya que se imponía la versión en erdera del segundo canal de ETB para la señal gratuita que ofrecemos.Pero este año hay un cambio y es que las Campanadas tendrán señal única en euskara.Tras 30 años de emisiones y habiendo desaparecido esta tradición en 1986,al nacer ETB2,la llegada de fin de año se unificará por ambos canales.Desde la plaza Kalegoen en Elgoibar,los cocineros Ramón Roteta y Ander González, del programa "No es País para Sosos"; los personajes de Karlos Arguiñano (representado por Anjel Alkain) y Martin Berasategui (por Iker Galartza), y Sara Gandara, presentadora de deportes de ETB nos darán el ongi etorri al 2015. Mientras tanto,ETB 2, nos dará el especial de escenas de humor realizado por el equipo de "Vaya Semanita" y "Euskadi Movie". En esta ocasión, los cocineros Ander González y Ramón Roteta, del programa "No es País para Sosos", recorrerán la Península aprendiendo nuevas recetas, como el "Morro de Cerdo Ibérico", cocinado por "los gestores de Bankia", o la "Constitución con patatas". Además de repasar lo más destacado de 2014, el especial incluirá nuevas aventuras del personaje de Nekane Amaya, la gitana abertzale, que montará un cotillón con "contagio de ébola" incluido. En el especial participarán actores populares como Andoni Agirregomezkorta, que vuelve a ETB después de su éxito cinematográfico con "Dos a la carta", Miriam Cabeza, Maribel Salas, Itziar Atienza, Asier Hormaza, Diego Pérez y el actor e imitador Humberto Gutiérrez. En lo que respecta a ETB1, antes y después de las campanadas los espectadores verán sendos programa de humor,emitiendo el especial '15 Baietz!!!', preparado por el equipo de 'Zuek Hor eta Gu Hemen'. El programa se traslada a un plató más navideño, donde los particulares cocineros del programa tratarán de responder a la cuestión "¿Por qué doce uvas?". Anjel Alkain e Iker Galarza, caracterizados de Arguiñano y Berasategui, tratarán de buscar diferentes alternativas a las tradicionales uvas. Para ello contarán con la ayuda de caras conocidas: Mikel Goñi propondrá 12 flanes, José Luis Korta 12 gambas a la gabardina, Martxelo Otamendi 12 pan amb tomàquet etc... Paulino, por su parte, será el responsable de hacer sonar un 'gong' una docena de veces. Además, los dos cocineros prepararán una receta muy especial: angulas sí, pero asequibles. También incluirán sketch protagonizados por personajes habituales del programa: los veraneantes de Torrevieja, los frailes, la pareja de Benidorm de cotillón, la opinión de los niños sobre las Navidades. Todo esto amenizado con conexiones para ver el ambiente festivo en Elgoibar. Junto a Iker Galartza y Anjel Alkain, también estarán en el programa, entre otros, Aitziber Garmendia, Asier Hormaza, Agurne Anasagasti, María Amolategi, Amaia Artetxe, Iro Landaluze y Maite Eskarmendi. ORAINekin,Urte Berri On!.

16/12/2014 08:49. ORAIN-Euskal Aldizkaria Katalunian #. sin tema

NI,ZU TA BIOK.Llega la Navidad

MAUDILI
PRIETOLlega
la Navidad.Olentzero y Santo Tomás están en la vuelta de la esquina y desde
ORAIN os decimos Eguberri on.EITB ha recaptado mucho dinero en su maratón en la
lucha contra el càncer.Y los ninos vascos van a casa con sus notes,aunque 1 de
cada 4 del modelo B y D con la cara más avergonzada de la cuenta porque
acreditan que con el euskara no llegan ni a la vuelta de la esquina.Grandes contradicciones
de nuestra sociedad vasca Pero esta sociedad vasca nuestra también tiene sus
opiniones.Y es que el Euskobarómetro ha salido a la calle y ha preguntado.Los
políticos,como està el ambiente,no salen bien parados.No es sorpresa.Pero,¿a
qué no saben quién es el líder más valorado?.Pablo Iglesias.Si,el “Coletas” de
Podemos.El que fue preguntado en TVE sin encerrona mediante por la alegria que
saliera Santi Arrospide.Vamos,todo un éxito de Podemos. Llera y Retortillo,los
autores de fondo de la encuesta nacional por antonomasia,revela que el
secretario general de Podemos es el único dirigente que obtiene el aprobado (5,6).
Hasier Arraiz, secretario general de Sortu (4,9),lo raspa; el lehendakari,
Iñigo Urkullu (4,6) tres celebrar su dos años de legislatura, y el presidente
del PNV, Andoni Ortuzar (4,3). Cayo Lara (4,1), coordinador general de
Izquierda Unida, aventaja en una décima al exportavoz de la izquierda abertzale
Arnaldo Otegi , actualmente encarcelado en Logroño,cosa destacada tener un 4
sin poder expresarse políticamente. Iglesias ocupa también la primera posición
entre los políticos mejor valorados por su electorado, con una nota de 7,4
sobre 10, en una lista cerrada por Mariano Rajoy y Gorka Maneiro, el único
parlamentario vasco de UPyD,que suspender es poco aún para ellos.Sobre el PSOE
y el PSE-EE destacan que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (3,1), y
su jefa de filas en Euskadi, Idoia Mendia (3,4), "rebajan las últimas
valoraciones" obtenidas por su antecesores en el cargo, Alfredo Pérez
Rubalcaba y Patxi López, respectivamente.El Euskobarómetro también sondea la
opinión de los vascos sobre el Gobierno Urkullu y sus preferencias sobre el
modelo territorial. Según los entrevistados, retrocede la confianza en el
Ejecutivo del PNV para sacar adelante los grandes problemas del país. La
mayoría de los encuestados sigue pensando que "no está haciendo lo
suficiente para afrontar la crisis económica", donde el paro es lo que más
preocupa. El trabajo sostiene que la sociedad vasca se muestra favorable a la
convocatoria de un referéndum sobre la independencia, aunque lo condiciona a la
inclusión de Navarra y a que la decisión final sea adoptada por la mayoría de
la ciudadanía y no por sus territorios. "Hay un empate técnico entre el sí
y el no" en una hipotética consulta. Sin embargo, el rechazo a la
independencia "no se impondría ante la salida de la UE o la pérdida del
mercado español o el riesgo de exclusión de Álava y Navarra
”.Ya ven,llega la Navidad.

19/12/2014 12:23. ORAIN-Euskal Aldizkaria Katalunian #. sin tema

ORAIN KALERA.El caso de corruptela socialista y convergente Pretoria se lleva 11 imputados por delante

MAYKA NAVARRO-Berezi zerbitzua

Cinc anys després d'aquelles imatges de guàrdies civils entrant a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per arrestar el qui llavors era l'alcalde, el socialista Bartomeu Muñoz, i de l'escena de Macià Alavedra i Lluis Prenafeta arribant detinguts a l'Audiència Nacional subjectant-se els pantalons amb les mans emmanillades, el conegut cas Pretòria sobre corrupció urbanística en ajuntaments del cinturó metropolità de Barcelona s'acosta per fi a judici. El magistrat de l'Audiència Nacional Pablo Ruz va firmar ahir una resolució en què dóna per finalitzada la investigació judicial, que va iniciar Baltasar Garzón, i trasllada la causa al fiscal perquè presenti l'escrit d'acusació.A més a més d'Alavedra i Prenafeta (durant anys home de la màxima confiança de l'expresident Jordi Pujol) i de Muñoz també està imputat l'exdiputat del PSC Luis Andrés García, anomenat Luigi, i que segons els investigadors va exercir durant anys com a «aconseguidor» dels contractes públics.En la resolució, que té 27 pàgines, Ruz entén que hi ha indicis per jutjar 11 persones per delictes de tràfic d'influències, suborn i blanqueig de capitals. Els delictes contra la Hisenda pública suposadament comesos pels imputats ja han prescrit. A més a més dels citats, Ruz proposa portar a judici Manuel Valera Navarro, Manuel Dobarco Touriño, José Singla Barceló, Manuel Carrillo Martín, Gloria Torres Pladellorens, Philip Mahan i Maria Lluïsa Mas Crussels, dona de Prenafeta. Al llarg de la instrucció van arribar a estar imputades vint persones. Gairebé la meitat han anat sent exonerades.En la seva resolució el magistrat descriu com els imputats, entre el 2000 i 2009, presumptament van intermediar o van influir en adjudicacions públiques a la província de Barcelona. I desglossa tres operacions urbanístiques a Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres i Badalona, en què Luigi va tenir una intervenció rellevant. Segons els investigadors, aquest exdiputat socialista aconseguia requalificar terrenys municipals per vendre'ls després a un preu més alt.Els imputats percebien a canvi, segons Ruz, «quantioses comissions», que posteriorment s'ocultaven a través de «complexos entramats societaris i financers». En el cas d'Alavedra i Prenafeta, el jutge calcula en 6,08 milions per al primer i 14,9 milions per a l'altre els guanys aconseguits de manera fraudulenta. Els diners, que van ser regularitzats en declaracions de renda complementàries quan van saber que s'havia iniciat la investigació, van ser desviats a comptes d'Andorra i les Illes Caiman. En el cas de Luis Andrés García els seus guanys van ascendir a 5,8 milions d'euros i 1.728.064 els de Bartomeu Muñoz.En l'últim tram de la investigació, aquesta es va estendre a sis països (Costa Rica, els Estats Units, Portugal, Alemanya, Suïssa i Andorra), que van enviar les seves dades bancàries l'octubre passat. Després d'analitzar tota la documentació, l'Agència Tributària va presentar el seu informe a Ruz. Aquest document és el que ha permès ara al magistrat «donar per acabada la prolixa instrucció d'aquesta causa, a l'haver indicis que es van cometre de manera sistemàtica els delictes que s'investigaven».El modus operandi de la trama va ser semblant en totes les operacions investigades. En la denominada operació Pallaresa, que es va desenvolupar a Santa Coloma entre el 2001 i el 2009, hi van intervenir Luigi, Muñoz, Valera, Dobarco i Singla, els quals «posats de comú i previ acord, després de conèixer el projecte urbanístic que es realitzaria, van planificar i van decidir manipular i intermediar en l'adjudicació i modificació dels usos dels terrenys públics afectats». Tot això, «amb clar perjudici per a l'Ajuntament» de Santa Coloma i amb l'objectiu de «vendre'ls a un tercer amb qui prèviament ja havien pactat l'alienació a canvi de l'obtenció d'importants beneficis», apunta la resolució.En aquesta operació, la trama va aconseguir els seus propòsits gràcies a les influències que Luis García exercia a Santa Coloma, «derivades dels vincles i les amistats que va forjar durant els anys 80, quan va ser diputat autonòmic, així com de l'amistat que mantenia amb l'alcalde» Muñoz, així com amb el seu tercer tinent d'alcalde i regidor d'urbanisme, el també imputat Manuel Dobarco.En aquesta com en les altres dues operacions investigades, Niesma a Sant Andreu de Llavaneres i Badalona, Ruz descriu una dinàmica similar d'ús d'influències per aconseguir adjudicacions de terreny. Així, es canviava l'adjudicatari i es requalificava els terrenys per vendre'ls a un preu superior a canvi del pertinent pessic econòmic.

19/12/2014 15:30. ORAIN-Euskal Aldizkaria Katalunian #. sin tema

ORAIN KULTURA.Fredi Paia,Bizkaiko bertsolariak txapeldun da.

AGENTZIAK                                                                                                                   Oholtzan jarrera berezia dauka Fredi Paiak, barru-barrutik ateratakoa. Atzoko final handiaren hasierako bertsoan ere, ohi bezala, arima utziko zuela agindu zuen. Esan eta egin, bertso bakoitza kolpe bihurtu zuen Paiak eta bere anaia Xabik 2006an egin zuen legez, Paiatarren etxera eraman zuen Bizkaiko txapela. Hunkituta, orain hiru urte zendutako aitari eskaini zion garaipena. Arkaitz Estiballesek, saio erregularra egin arren, ezin izan zuen hirugarrenez txapela irabazi eta bigarren lekuarekin konformatu behar izan zuen. Saio osoan eta, bereziki, buruz burukoan, entzuleak berotzen jakin zuten Paiak eta Estiballesek.Final bati eskatzen zaion maila izan zuen atzo Miribillan entzundakoak, bai harmailetan eta baita oholtzan ere. Entzuleen animo nekaezinei erantzunaz, zortzi finalistek beren onena emateko ahalegina egin zuten. Halako hitzorduetan ohikoa izaten den seriotasun uneak ez ziren falta izan baina, 2014ko Bizkaiko finalak, umorea izan zuen ezaugarri nagusietako bat.Gai umoretsuetan ertzak bilatu eta eztena sartzen ondo baino hobeto dakite Paiak eta Estiballesek eta ez zuten aukera pasatzen utzi. Haien atzetik, Etxahun Lekue izan zen hirugarren eta Oihana Bartra laugarren. Larrabetzuarrak bere eskarmentua baliatu zuen puntuak pilatzeko baina koska bat falta izan zitzaion buruz burukora heltzeko. “Bai baina ai ibili naiz saio osoan, beti zerbaiten faltan”, aitortu zuen Lekuek ondoren. Bartra, aldiz, bere lehenengo finalean, ondo aritu zen.Jone Uria izan zen bosgarrena. Ale politak utzi zituen arren, bere mailarik onena lortu ezinda ibili zen. Onin-tza Enbeita izan zen seigarrena eta Iratxe Ibarra zazpigarrena. Markinarrak iragarri zuen, aldi baterako behintzat, txapelketak utziko dituela. Beste debutaria, Xabat Galletebeitia, zortzigarren izan zen. Umorez zipriztindu zituen bere bertsoak, Lekeitiotik etorritako zale andanaren oihu artean: “Zarata eta kolorea ekarri dute behintzat, hau bizitzea itzela izan da”. Behetik gorako saioa egin zuen Galletebeitiak.Fredi Paia lehenengo ariketatik hasi zen indarrean. Zortziko nagusian, Galletebeitia neurria hartu ezinda ibili zen, baina ez zion algortarrari kalterik egin. Zor-tziko txikian, aldiz, Estiballes egokitu zitzaion Paiari alboan eta arratsaldeko aurreneko barre algarak eragin zituzten. Jolas parkeko atrakzio batean jarri zituen Maite Berriozabal gai-jartzaileak. Elkarri adarra ondo jo zioten. Paia zirikatzaileena entzun zen orduan, erreferentzia ugari eginaz. Pixkanaka, saioa berotzen joan zen eta unerik gogoangarrienetako bat Arkaitz Estiballes eta Xabat Galletebeitiaren arteko hamarreko txikikoa izan zen. Suizidatzeko asmoz, autoan sartuta daudela, Estiballesek bost minutu itxaroteko eskatu zion Galletebeitiari. Gai serioa behar zuena, umore kolpe biziko norgehiagoka bihurtu zuten. “Zertarako diozu, itxaron gehiago/ ni neu bost minutuan damututa nago”, kantatu zuen lekeitiarrak eta galdakoztarrak eran-tzuna: “Lehenengo zigarro bat, erre nahiko nuke”. Xabatek bota zion bere autoan ezin zela erre eta, azkenean, autoarekin PPren egoitzaren aurka jotzea dela suizidatzeko modurik onena adostu zuten.Bakarkakoan, Fredi Paiak onartu zuen gaiaz ez zekiela asko, (“Kezka bat duzu, zure alaba ez dela bere sexukoa sentitzen” zen gaia). “Ideiarik ez badaukazu, txiklea bezala beste alde batetik luzatu behar dela, horixe gogoan hartuta kantatu dut”, adierazi zuen Paiak, “pozik geratu naiz emaitzarekin”. Kolpez kolpe, buruz burukorako puntu nahikoa pilatzen joan zen Fredi Paia. Arkaitz Estiballesek, lasai eta sendo, lagundu zion. Zortziko txikian, bezperako parranda gogoratzen ez zuten bi lagunen azalean, berriro ere elkarri ziria sartzeari ekin zioten, zenbaitetan umore gordinera jota. “Gaiak gure neurrikoak izan dira”, aitortu zuen gero Paiak. Seiko motzean, saioaren beste une aparteko bat bizi izan zuten Miribillako zaleek. Bernar Mandaluniz gai-jartzailea bahitu egin dutela eta Estiballes eta Paia detektibeek aurkitu egin behar dituztela, horixe gaia. Txinpartak atera zizkioten egoerari biek.Amaitzeko, kartzelakoan, hauxe izan zuten gaia: “Eskua emon deutsazu”. Fredi Paiak goia jo zuen hor. Gehiegikeriaz betetako bizimoduagatik, transplantearen zain dagoen gaixoaren larrutik, nori eta Heriotzari eman zion bostekoa. Transplantea iritsiko ez zela eta, “lehenengo heldu leikela elizako organoa”, abestu zuen aurreneko alean. Umore beltzaren maisulana izan zen bertsoaldia biribiltzeko, hauxe hirugarrena: Ta hiltzen ari naiz ari/ Hau denboraren morrontza/ Lehen auto istripuak ziren/ Alkohola eta izotza/ Orain oso gutxi daude/ Azpimarratzeak lotsa/ Txikia da emaileen/ Ta organo libreen poltsa/ Baten bat atetik dator/ Bere sega bere hortza/ Garezur bat du buruan/ Eta hizketan ostotsa/ Aupa Heriotz zelan zabilz/ Hau nire logela motsa/ Aurkari ona izan zara/ Eman eskua Heriotza.Fredi Paiak 901 puntu lortu zituen eta Estiballesek, 874,5. Kristina Mardarasek jantzi zion txapela irabazleari, hau belauniko zela. Mardarasek ere ez zuen aukera galdu bertso pare bat botatzeko eta txaloak izan zituen sari. Kontuak kontu, Miribillako 4.600 entzuleek Paiaren berezko estiloaz gozatu ahal izan zuten. Bizkaiak txapeldun berria dauka, Estiballesen lekukoa hartuko duena: Fredi Paia Ruiz.

20/12/2014 22:13. ORAIN-Euskal Aldizkaria Katalunian #. sin tema

ORAIN KALERA.El debate del desarme de ETA se pone en la mesa antes de Navidad

GARAkoa 

La Comisión Internacional de Verificación (CIV) difundió ayer un comunicado en el que afirma haber recibido, «recientemente», «informes de ETA de que continúa el proceso de sellado y puesta fuera de uso operativo de sus armas, munición y explosivos». Y añade, asimismo, que la organización vasca «ha reiterado a la CIV el compromiso que hizo público el 1 de marzo de 2014 de sellado y puesto fuera de sus armas, munición y explosivos, y de desarrollar un inventario de estas». Partiendo de esta premisa, los integrantes de la comisión internacional señalan que «desde nuestra experiencia en otros procesos, inventariar y poner fuera de uso operativo las armas, munición y explosivos es un paso previo necesario al desarme completo».El comunicado remitido a los medios comienza recordando que la CIV se constituyó el 28 de septiembre de 2011 «para verificar `el alto el fuego permanente, general y verificable' declarado por Euskadi ta Askatasuna (ETA) el 10 de enero de 2011 y la subsiguiente declaración de `final definitivo de la violencia' del 20 de octubre de 2011», y señala que «desde que se constituyó, la Comisión ha verificado que ETA ha cumplido con su compromiso de cesar todo tipo de asesinatos, atentados, amenazas y extorsión». Los verificadores indican, asimismo, que en este tiempo han trabajado «estrechamente con los actores políticos y sociales vascos», a quienes agradecen «su ayuda y apoyo en la tarea de verificar el alto el fuego y el final definitivo de la violencia».A renglón seguido, la CIV cita los «pasos positivos» que se han producido en este país, y expresa su deseo de que «los esfuerzos para consolidar el fin de la violencia se intensifiquen».En el mismo tono, la comisión de expertos internacionales hace mención a que en abril de 2013 su mandato «se expandió incluyendo la verificación del proceso unilateral de sellado y puesta fuera de uso operativo de las armas, munición y explosivos de ETA», y destaca que en enero de este año «la Comisión verificó que ETA había sellado y puesto fuera de uso operativo una cantidad especifica de armas, munición y explosivos», constatando a su vez «que era un primer paso en un proceso que la Comisión cree que llevará eventualmente a la puesta fuera de uso operativo de todas las armas, munición y explosivos de ETA». Es tras hacer este repaso cuando la CIV explica que ha recibido informes de ETA dando cuenta de sus tareas de sellado e inutilización de su armamento.En el último párrafo del escrito, la CIV informa de que «seguirá trabajando con todos los actores relevantes para completar este proceso lo antes posible». «Tenemos la confianza de que con el apoyo de todos los actores políticos y sociales en el País Vasco se puede conseguir. La Comisión continuará a trabajar con determinación e imparcialidad para trabajar hacia una paz duradera», concluye.La CIV deja patente por tanto su determinación de seguir trabajando en la tarea que le fue encomendada.Asimismo, con la información remitida a la Comisión, ETA profundiza en una vía que además del importante paso de enero vivió otro hito el pasado mes de julio, cuando la organización vasca anunció en un comunicado enviado a este periódico que ya había culminado «el desmantelamiento de las estructuras logísticas y operativas derivadas de la práctica de la lucha armada», con el objeto de realizar el tránsito del ciclo de la confrontación armada a la confrontación democrática.En ese comunicado, ETA afirmaba también que estaba creando una estructura técnico-logística con el objetivo llevar a su término el sellado de los depósitos de armas, y añadía que reforzará la estructura para la tareas políticas, «así como las que tienen como objetivo propiciar conversaciones entre las diferentes partes para hacer avanzar el proceso de paz».Apenas media hora después de que la Comisión Internacional de Verificación hiciera público su anuncio, el Gobierno de Lakua difundía una réplica en toda regla, en la que desprecia el proceso abierto por estos expertos con ETA tildándolo de inservible, culpa a la organización vasca de lo que llama «no-desarme» y propone un plan que no tiene ninguna garantía extra respecto al de los verificadores, dada la obstrucción absoluta del Gobierno español.El texto conlleva evidenmente un giro absoluto en la posición de Lakua, que hasta ahora había escenificado -aunque de forma cada vez más tibia- un apoyo a los verificadores, cuya mayor expresión fue la presencia de Iñigo Urkullu en Madrid cuando fueron llevados a la Audiencia Nacional en febrero. Ahora reniega de esa vía y plantea otra que intenta aparentar liderazgo de Lakua, pero que toparía con los mismos problemas que la anterior. Hace ver que esta sería realizable, e incluso «rápida» y «efectiva». Curiosamente, Lakua explica que ha dirigido esta propuesta a ETA -y que ha informado paralelamente a la CIV-, pero no al Gobierno español, que es quien impide que se materialice este desarme de modo ordenado y con otro tipo de verificación más pública y oficial.El plan de Lakua tiene cinco puntos. El primero establece que «ETA acepta materializar el desarme ante la sociedad vasca y canalizarlo mediante los buenos oficios de un comité para el desarme con una composición social, internacional e institucional».«En un plazo de tiempo comunicado, ETA estructura el depósito de todas sus armas y explosivos en un número determinado de almacenamientos localizables y seguros para la población», sigue.El punto tercero reza: «Paralelamente, se constituye un Comité para el Desarme compuesto por una representación del Foro Social que ha venido reuniéndose con el Comité Internacional de Verificación, de los agentes internacionales y por representantes del Gobierno Vasco. Se solicitará el apoyo del Parlamento Vasco para este comité».A continuación, «ETA hace entrega de la localización de sus almacenamientos de armas y explosivos a la representación de la sociedad vasca representada en el Comité para el Desarme».Y por último, «esta representación social entrega esta información al Comité para el Desarme que lo pone, a su vez, en manos del Gobierno Vasco para que éste actúe como legalmente proceda».Todo ello se formula en un tono absolutamente imperativo: «El Gobierno Vasco se dirige a ETA y le emplaza a asumir esta propuesta porque representa la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca. El no-desarme es una hipoteca que ETA obliga a pagar a la sociedad vasca. El desarme es un deuda que ETA tiene contraída con la sociedad vasca».En esta propuesta difundida como contraprogramación al anuncio de los verificadores internacionales, Lakua apenas incluye una referencia al gran problema de fondo, que es la negativa del Gobierno del PP a implicarse en la verificación del desarme o a permitir que se realice a través de estos expertos internacionales. Para el Gobierno Urkullu, este sería solo uno de los tres motivos de que el asunto no esté avanzando: «Confluyen tres razones que se retroalimentan -expone-: la no colaboración del Gobierno español, la complejidad operativa de un desarme sin colaboración del Estado, y el interés táctico de ETA de posponer esta decisión». Esta última afirmación no es explicada.La propuesta se publicita después de que Urkullu siempre hubiera reclamado discreción sobre el tema, argumentando que «han pasado 38 meses, demasiado tiempo sin ningún resultado efectivo. El presentado en enero de 2014 [inicio del sellado e inventariado, con prueba gráfica] fue un paso a todas luces insuficiente. La ausencia de avances y el incumplimiento de compromisos anunciados, incluso públicamente, confirman que ETA se ha instalado en el no-desarme. Esto no es aceptable. Tiene un alto coste social y político que ha de pagar la sociedad vasca en forma de injusta hipoteca. El Gobierno Vasco considera que ha llegado la hora de hacer un emplazamiento directo a ETA con una propuesta concreta para un procedimiento rápido, viable y efectivo de desarme».Lakua no había confirmado este planteamiento con la CIV ni con el Foro Social, ni tampoco con otros grupos políticos, antes de hacerlo público de esta manera tan peculiar. Una decisión que obviamente, dada la importancia de la cuestión, solamente pudo haber tomado el propio lehendakari.Desde el PSE reprocharon a Lakua que su propuesta «carece de sentido» y acusaron al Ejecutivo autonómico de «arrogarse un protagonismo innecesario».

PLAN DE LAKUA

Primero: ETA acepta materializar el desarme ante la sociedad vasca y canalizarlo ante un comité con composición social, internacional e institucional

Segundo: «En un plazo de tiempo comunicado, ETA estructura el depósito de todas sus armas y explosivos en un número determinado de almacenamientos localizables y seguros»

Tercero: Se constituye un Comité de Desarme con el Foro Social, agentes internacionales y Gobierno de Lakua.

Cuarto: «ETA hace entrega de la localización de sus almacenamientos de armas y explosivos» a la representación vasca del Comité de Desarme

Quinto: El Comité de Desarme lo entrega a Lakua «para que éste actúe como legalmente proceda»

22/12/2014 08:03. ORAIN-Euskal Aldizkaria Katalunian #. sin tema

EGUBERRI ON ETA URTEBERRI ON

ORAIN cierra por Eguberri y volverá el día 2.Olentzero llega,la Navidad se situa entre nosotros,la Euskal Selekzioa recibirá el domingo a Catalunya en San Mamés (partido que podréis seguir mediante el dial de servicios en directo) y acabaremos con una GauZaharra que también os gustará.La actualidad tendrá lo que decida el rey español con su hermana Cristina y el vasco que se cargó la Corona,Iñaki Urdangarín o como se analiza el fin de la CAN.Los presos políticos estarán también presentes en la mente de la ciudadanía y llega un 2015 electoral.Al menos,en las Aldundiak y Udalak.Las compras,las reuniones familiares y el frío serán la tónica del día a día de estos días entre establecimientos cerrados en las jornadas festivas.Eguberri on eta Urte berri on eta 2015 arte!
24/12/2014 13:08. ORAIN-Euskal Aldizkaria Katalunian #. sin tema


Blog creado con Blogia. Esta web utiliza cookies para adaptarse a tus preferencias y analítica web.
Blogia apoya a la Fundación Josep Carreras.

Contrato Coloriuris